Kobyly po příjezdu do Čech, zima 2002-03.Foto archiv.


Mérenští koně

(Archiv)

V naší republice se zatím tito černí koníci příliš nezabydleli. Jejich domovem jsou Pyreneje, oblast Ariège. Je to starobylé plemeno, zmínky o něm najdeme již v Caesarově zápiscích o válce galské. Předpokládá se, že vznikl křížením domácích koní s těžkými nosnými klisnami Římanů. Koně se od poloviny 19. století, kdy ještě žili volně v horách a byli to téměř dokonalí Mérenští koně, hodně změnili. Odchodem z hor se plemeno dostalo prostřednictvím koňských trhů do jiných prostředí, která hluboce osvěžila jejich životní rámec a způsob chování. Plemenná kniha byla založena v roce 1947. Později byl s cílem zlepšení exteriéru zušlechtěn orientální krví.

Ve vysokých Ariéžských horách a na některých místech pohraničního departmentu stále ještě přetrvává tradiční forma chovu, která spočívá v sezónním střídání údolí-hory. Jako hlavní charakteristika systému zůstává kontrast mezi zimním obdobím, kde se zvířata přizpůsobují z volného života v horách na život ve stájích v údolích a období, kdy se vyhánějí z údolí na pastvu do hor bez ohledu na nadmořskou výšku.

Rozmnožování je samovolné přímo na pastvě, majitelé kobyly pravidelnými návštěvami kontrolují, aby vše bylo v pořádku. Hlavní cena tohoto tradičního systému je stálé zachování vlády přírody, která udělala Mérenské koně tak odolné.

Druhým způsobem jsou ve Francii již několik let rozšířené tzv. mikro-chovy koní, kdy si lidé koně pořizují místo sekačky na trávu na údržbu několika arů pozemku, pro zálibu v rekreačním ježdění nebo přání spojení s přírodou prostřednictvím zvířete. Právě zde najde mérenský kůň velké uplatnění pro své vlastnosti, kterými jsou čistota spásaného prostoru, neboť v kopcích úspěšně likviduje keře, trní i ostružiny, a perfektní charakter. Poskytuje širokou možnost využití od zápřahu, přes rekreační ježdění a hipoterapii po sport. Ve Francii se jezdí i speciální dostihy jenom pro toto plemeno.

Nejenom ve Francii si našel Mérenský kůň své příznivce. Chovy těchto koní jsou poměrně rozšířené v Itálii, Španělsku, Belgii, Holandsku, Dánsku, Německu a dokonce i na malém ostrově v Indickém oceánu Reunionu.


Standard plemene

Výlet do Pyrenejí
(reportáž o tom, kterak Méreňáci do Čech přišli, z pera jejich majitelky)

Ixion na Trojském ostrově

Hřebec Ixion na výstavě na Trojském ostrově, duben 2003Zpět