VELKOPOLSKÝ KŮŇ


        STANDARD PLEMENE

    Velkopolský kůň, jeden z nejvýznamnějších polských teplokrevníků, je sportovní kůň, blízce příbuzný trakénovi a má naději ve velké úspěchy ve většině jezdeckých disciplín. Není příliš známý, protože polští chovatelé ještě nemohou obstát v obchodním měření sil a neovládají dosud techniku chovatelů ze střední a západní Evropy. Jejich chovy a původní plemena koní jsou již na stejné úrovni a často nejlepší z nich nalezneme leckde v Evropě. Velkopolský teplokrevník je výsledkem kombinace poznaňských a mazurských koní - obojí jsou teplokrevníci se vztahem k arabům a oficiálně jsou považováni za vymřelé. Zušlechtěn je anglickým plnokrevníkem, arabem a angloarabem, přičemž se rozdíly mezi typy stírají Je to veliký, kvalitní, víceúčelový kůň. Statné souladné zvíře je přirozeně vyvážené a význačné dobrými chody. Má dlouhý přirozený krok, klus je stejnoměrný, přímý a plochý. Ve cvalu je jeho krok velmi prostorný, což není vždy u jiných teplokrevníků obvyklé. Jsou neobyčejně praktičtí, chodí dobře i v zápřeži, též pod sedlem. I těžší jedinci jsou velmi pohybliví, silní a mají dobrou povahu. Jsou schopni vykonávat jakoukoli práci v zemědělství, která vzžaduje koňskou sílu, ale pro kterou se těžká plemena nehodí. Mají pevné zdraví, dobrou fyzickou
kondici a tělesnou zdatnost , vynikající skokové předpoklady díky svalnaté zádi, která umožňuje a zároveň zaručuje mocný odraz, rychlost, psychickou odolnost a odvahu - takže jsou vhodní pro cross-country, též k drezuře díky vyváženým chodům. Zůstávají však vhodní a užiteční, lehcí, tažní koně.

Výška 168 cm v kohoutku

Barva - každá čistá

Přední nohy - dlouhé kosti, krátké holeně a kvalitní kopyta

Trup - hluboký a mohutný

Hřbet - pevný, dostatečně dlouhý

Plece - šikmé

Záď - silná a svalnatá

Zadní nohy - dobře utvářené

Bérce - předpoklady k velkým skokanským schopnostem

Hlezno - čisté, velké, umístěno tak, dovolilo max. ohnutí nohy

                                                                                                                                                                                       B.S.

Zpět

Zpět na úvodní stranu